เจ้าของโรงงานมีเฮ! อุตฯหนุน แปลงเครื่องจักรเป็นทุน วงเงินจำนอง 4.4 ล้านล้านบาท


นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรตามโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนของ ผู้ประกอบการอีก 8,000 เครื่อง เพิ่มขึ้น 15% คิดเป็นวงเงินจำนอง 375,000 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มียอดจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร 14,182 เครื่อง โดยกรมจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ให้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น เพื่อนำกรรมสิทธิ์เครื่องจักรไปจำนองกับสถาบันการเงิน นำเงินทุนมาหมุนเวียนธุรกิจได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยเฉพาะปีนี้ ผู้ประกอบการจะมีการลงทุนในการขยายธุรกิจมากขึ้น ตามคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัว 4%

"ตอนนี้เครื่องจักรที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรมทั่วประเทศสามารถนำมาจดทะเบียนได้ถึง 107 ประเภท อาทิ เครื่องจักรทำความเย็น เครื่องจักรหล่อหลอม แปรรูปโลหะ อุตสาหกรรมขัด สี โม่ อุตสาหกรรมน้ำแข็ง อุตสาหกรรมการเกษตร กิจการโรงแรม สวนสนุก สถานพยาบาล ซึ่งตามสถิติแล้วตั้งแต่ปี 2515-2558 มีโรงงานจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร 56,106 ราย จำนวน 792,228 เครื่อง จดทะเบียนจำนองเครื่องจักร 36,839 ราย จำนวน 869,711 เครื่อง มูลค่าวงเงินจำนองกว่า 4.4 ล้านล้านบาท ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น ทั้งผ่านกองคาราวานของกรมและการมาต่อทะเบียน เพราะมีเครื่องจักรมาจดทะเบียนแค่ 8% ของเครื่องจักรที่มีอยู่ทั่วประเทศเท่านั้น" นายพสุกล่าว และว่า สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการจำนองมากที่สุดเฉพาะเดือนมกราคม 2558 คือ ผลิตภัณฑ์จากพืช อุตฯอาหาร และพลาสติก โดยขณะนี้สถาบันการเงินต่างๆ มีประมาณ 10 แห่งสนใจจะเข้าร่วมโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าเครื่องจักรที่จดกรรมสิทธิ์กับกรมจะไม่สูญหาย มีการตรวจสอบทุกปี ถือเป็นข้อดีของผู้ประกอบการที่จะมีสถาบันการเงินสนใจมากขึ้น

นายพสุกล่าวว่า สำหรับคาดการณ์ ผู้ประกอบการจดทะเบียนและขยายกิจการโรงงานปี 2558 จะมีมูลค่าการลงทุน 720,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เทียบจากปี 2557 โดยประเมินจากคำขอส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในปี 2557 ที่มียอดขอบีโอไอสูงถึง 2.2 ล้านล้านบาท สูงเป็นประวัติการณ์ รวมทั้งเศรษฐกิจขยายตัวดีขึ้นทำให้คาดการณ์ว่าจะมียอดขอตั้งโรงงานใหม่และขยายกิจการโรงงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน

(ที่มา:www.matichon.co.th)


หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "แนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัล โลกการค้าในอนาคต" ในงานการสัมมนาเรื่อง ขับเคลื่อน SMEs ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น (นิด้าโพล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558

นายสมชาย หาญหิรัญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการจัดพื้นที่อุตสาหกรรม (โซนนิ่งแพลน) ภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมปี 2555-2558 ในพื้นที่ 14 จังหวัด ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยเมื่อดำเนินการจัดโซนนิ่ง 14 จ

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรตามโครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนของ ผู้ประกอบการอีก 8,000 เครื่อง เพิ่มขึ้น 15% คิดเป็นวงเงินจำนอง 375,000 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มียอดจดทะเบียนกรรมสิท

นายหทัย อู่ไทย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) ในฐานะคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กมช.ต้องการให้ปรับปรุงยุทธศาสตร์งานมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำหนดมาตรฐาน การตรวจสอบมาตรฐาน มาตรวิทยา และการบริการจัดหา เพื

ขอเชิญกิจการธุรกิจ SMEs ทั่วไปและกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ NEC เข้าร่วมอบรมโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) และธุรกิจใหม่ (NBC) ประจำปี 2556

สหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทย คัดค้านการเวนคืนที่ดินก่อสร้างทางด่วนศรีรัช - วงแหวน รอบนอก เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

สหภาพการรถไฟแห่งประเทศไทย คัดค้านการเวนคืนที่ดินก่อสร้างทางด่วนศรีรัช - วงแหวน รอบนอก เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่านายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวถึงเส้นทางกรมทางหลวงชนบท ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ว่า มี 9 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 2 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร 1 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้สุโขทัย 1 สายทาง สามารถสัญจ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการจูงใจสายการบินต้นทุนต่ำมาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร เตรียมพร้อมพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้เชื่อมโครงข่ายสู่มาเลเซีย ชมรถไฟทางคู่มาเลเซีย เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม ทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษกกับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม "เฉลิมราชดำริ 84 พรรษา”

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้ เชื่อมโครงข่ายสู่ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านในการรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน

สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการวางแผน และ สนับสนุนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์การค้าของประเทศ โดยมีพันธกิจสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ไทย และลดต้นทุนโลจิสติกส์การค้าแก่ผู้ส่งออก ด้วยหน้าที่ภาร

เว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ รายงานว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะนำโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง สัญญาที่ 1 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์นี้ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง

5 สายการบิน เรียกร้องกระทรวงคมนาคมหลังไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมาตรการจูงใจย้ายบริการจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เร่งสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงจากประเทศไทยไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ในสหภาพพม่า

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เผย ทางวิ่งฝั่งตะวันออกด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่อมแซมเสร็จแล้ว พร้อมเปิดใช้งาน

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกในธุรกิจขนส่งด่วนระหว่างประเทศ จัดสัมมนาเรื่อง “ลดต้นทุนลอจิสติกส์ พิชิต AEC” ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยกว่า 100 ราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญ ในการเลื

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ห่วง SME ด้านโลจิสติกส์ของไทย เดินหน้าเร่งพัฒนามาตรฐาน แนะให้ปรับตัวด้านความรวดเร็วในการให้บริการ